Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Sukcesja w private banking. Przedsiębiorcy i osoby zamożne rozmawiają z prawnikami i bankami o transferze międzypokoleniowym.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej mierzą się właśnie z decyzją o przekazaniu biznesu i majątku firmowego następnym pokoleniom. Jednocześnie ze statystyk wynika, że w 2022 roku w Polsce było ponad 150 tysięcy osób z majątkiem o wartości co najmniej 1 mln dolarów, przy czym liczba ta będzie rosnąć. W konsekwencji przedsiębiorcy oraz osoby zamożne chcą rozmawiać z prawnikami i bankami o sukcesji. Następstwo prawne czy inaczej – transfer międzypokoleniowy, stanowi dziś centrum private banking, pozwalając przygotować klienta, jego rodzinę i majątek na zmiany własnościowe.

Przełom w sposobie planowania przyszłości

Dotychczasowa oferta banków skierowana do przedsiębiorców oraz osób zamożnych opierała się w głównej mierze na oferowaniu gotowych rozwiązań, które uwzględniały aktualne i przyszłe plany finansowe klienta. Najczęściej banki proponowały indywidualne strategie portfela finansowego w zakresie usług bankowych, inwestycyjnych czy maklerskich. Dzisiaj natomiast przedsiębiorcy i osoby zamożne oczekują od banków współpracy z wyspecjalizowanymi kancelariami posiadającymi ekspercką wiedzę prawną oraz kompetencje w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Dzięki takiemu połączeniu klient otrzymuje usługę kompleksowego zarządzania jego majątkiem w sferze prawnej i finansowej. Obejmuje ona doradztwo inwestycyjne i transakcyjne oraz wsparcie w zakresie sukcesji, która pozwala najzamożniejszym klientom zaplanować proces przekazania biznesu i majątku następnym pokoleniom.

Zaufanie i ekspercka wiedza stanowią podstawę zaplanowania klarownej sukcesji

Przygotowanie projektu transferu międzypokoleniowego, w tym wskazanie klientowi pól ryzyka oraz szans na dodatkowe zyski, wymaga obopólnego zaufania – więzi, która budowana jest przez wieloletnią współpracę. Odpowiedzialność za losy biznesu oraz majątku klienta są bowiem wartością nadrzędną. Sukcesja jest procesem, w którym klient powierza bankowi oraz kancelarii wiedzę na temat swoich aktywów – gromadzonych nierzadko całe życie – oraz informacje na temat swojego życia prywatnego, w tym aktualnego stanu zdrowia. Dzięki zaufaniu, eksperckiej wiedzy oraz odpowiedzialnemu inwestowaniu klient będzie wiedział, co stanie się z jego biznesem i majątkiem w perspektywie kolejnych lat.

Trzy etapy sukcesji

We współpracy banku z wyspecjalizowaną kancelarią na etapie przygotowawczym przeprowadza się  audyt sukcesyjny, którego efektem jest raport sukcesyjny. Przedstawia on analizę sytuacji wyjściowej klienta i jego rodziny na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, w tym śmierci właściciela przedsiębiorstwa. Efektem audytu sukcesyjnego jest przede wszystkim wskazanie ryzyka prawnego związanego z zaistnieniem takich zdarzeń oraz wskazanie kierunków dalszego działania. Obok audytu sukcesyjnego przeprowadza się także audyt prawnopodatkowy, który zwiększa efektywność prowadzonego przedsiębiorstwa.
Na etapie wdrożeniowym ma miejsce stworzenie planu sukcesji, przedstawienie możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, przekształcanie prowadzonej działalności gospodarczej czy też podjęcie działań zmierzający do sprzedaży przedsiębiorstwa. Równolegle przedstawia się także klientowi plan dziedziczenia majątku prywatnego (w tym nieruchomości czy aktywów finansowych) pomiędzy członków rodziny – zawsze w kilku różnych wariantach.
Z kolei na etapie powdrożeniowym ma miejsce doradztwo prawne i podatkowe – m.in. zarządzanie aktywami oraz koordynowanie relacji z bankiem i administratorami spółek zagranicznych, w których ulokowane zostały aktywa.

Świadomi i wymagający klienci planują sukcesję

Dzięki zaplanowanej sukcesji klient porządkuje struktury prowadzonej działalności oraz zabezpiecza interesy firmy, a nade wszystko zapewnia ciągłość przedsiębiorstwa rodzinnego. Nie bez znaczenia pozostaje także zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych aktywów, czy też uregulowanie relacji rodzinnych i biznesowych, bowiem w procesie planowania sukcesji każdy klient może liczyć na indywidualne i profesjonalne rozwiązania.

Autor: Magdalena Dragun, adwokat, senior associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prawie gospodarczym i handlowym oraz w prawie bankowym i rynków finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych.

E-mail: magdalena.dragun@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]

Jakub Kowalczyk nowym partnerem w Lawspective.

Mamy przyjemność poinformować, że od Nowego Roku do grona wspólników Lawspective dołączył Jakub Kowalczyk, radca prawny.

– Jakub od momentu powstania kancelarii z wyjątkowym zaangażowaniem wspomaga nas w zarządzaniu firmą. Doświadczenie z wcześniejszych lat, kiedy pełnił rolę koordynatora w Departamencie Prawnym jednego z największych Banków w Polsce, procentuje obecnie w Lawspective. Teraz, kiedy kancelaria staje się coraz większym organizmem, zatrudniając kilkadziesiąt osób w biurach w Warszawie i Poznaniu jego wsparcie jest dla nas wyjątkowo cenne – mówi Paweł Litwiński, wspólnik zarządzający w Lawspective.

W ciągu zaledwie roku praktyka Lawspective odnotowała niezwykle dynamiczny rozwój. W planach kancelarii na kolejne lata jest dalsze wzmacnianie wiodącej specjalizacji, tj. obsługi instytucji finansowych, ale także świadczenie pomocy prawnej firmom z innych branż, np. produkcyjnej, spożywczej i deweloperskiej, czy wsparcie w zakresie prawa sportowego.  Zakładane kierunki rozwoju kancelarii są zgodne z dotychczasową specjalizacją Jakuba, który posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze wszystkich typów spółek prawa handlowego.

– Jesteśmy przekonani, że status młodszego wspólnika umożliwi Jakubowi jeszcze skuteczniejsze działanie, a w konsekwencji uprości i skróci procesy decyzyjne, usprawniając pracę kancelarii i zwiększając zadowolenie naszych Klientów, a to jest dla nas najważniejsze – dodaje Marianna Valirakis-Wołyńska, wspólnik zarządzający Lawspective.

Dziękujemy Jakubowi za jego dotychczasowe zaangażowanie i życzymy dużo satysfakcji i powodzenia w nowej roli.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]