Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Zmiany w Departamencie Sporów Sądowych Lawspective

To kolejny etap rozwoju tego ważnego departamentu naszej Kancelarii. Wierzymy, że wprowadzone zmiany przyczynią się do dalszego podnoszenia standardów wsparcia prawnego naszych Klientów.

Miło nam poinformować, że do grona Koordynatorów dołączyła Agnieszka Nowicka. Na nowoutworzone stanowiska Liderów awansowali Katarzyna Jasińska oraz Michał Łukasiewicz i Krzysztof Witkowski. Wraz z awansami Michał i Krzysztof jednocześnie objęli funkcję Senior Associates.

Awanse Agnieszki, Katarzyny, Michała i Krzysztofa to naturalna konsekwencja ich profesjonalizmu i zaangażowania w pracę naszego zespołu.

Serdeczne gratulujemy, życząc Wam satysfakcji i wielu osiągnięć na nowych stanowiskach!

Z aktualną strukturą organizacyjną Lawspective można zapoznać się tutaj.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]

Powództwo w sprawie kredytu w PLN oprocentowanego stawką WIBOR oddalone w całości

Sąd Okręgowy w Tarnowie (I C 835/23) 14 maja 2024 roku oddalił w całości powództwo kredytobiorców w sprawie kredytu w PLN oprocentowanego stawką WIBOR.

Kredytobiorcy złożyli pozew przeciwko jednemu z klientów Kancelarii, wskazując, że:

  • Bank nie wypełnił wobec nich obowiązku informacyjnego,
  • wskaźnik referencyjny WIBOR nie jest obiektywny.

Kredytobiorcy domagali się usunięcia z treści umowy postanowień odnoszących się do wskaźnika referencyjnego WIBOR i dalszego wykonywania umowy w oparciu o oprocentowanie ustalone jedynie na podstawie marży.

Sąd Okręgowy w Tarnowie w całości podzielił argumentację Kancelarii, wskazując, że bank wypełnił w sposób prawidłowy obowiązek informacyjny, zachowując wszelkie standardy.

Niezależnie od tego Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z orzecznictwem TSUE wystarczające jest, aby dokumenty informacyjne odsyłały do publicznie dostępnych informacji, a za takie uważa się stawki WIBOR. Dodatkowo Sąd zwrócił uwagę, że wskaźnik WIBOR jest ustalany przez niezależny podmiot – administratora GBW Benchmark.

Jest to kolejne orzeczenie potwierdzające, że roszczenia Kredytobiorców w sprawach kredytów oprocentowanych stawką WIBOR są nieuzasadnione.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili: adw. Monika Gostyńska, r. pr. Robert Wechman, r. pr. Krzysztof Witkowski oraz r. pr. Filip Janczura.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]

Czy AI Act dotyczy nas wszystkich?

W ostatnim czasie wiele miejsca poświęcamy na zachęcanie firm do przygotowania się do zmian, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Znacznie mniej mówi się natomiast o tym, co one oznaczają dla końcowych użytkowników.

Więcej przejrzystości, mniej niepewności

W pierwszej kolejności warto wskazać, iż zaczną obowiązywać zasady, które mają ukrócić brak przejrzystości, niepewną jakość danych oraz zanik nadzoru ludzkiego nad systemami opartymi o AI. Brak procesów nadzorczych oraz kontroli nad sposobem pozyskiwania danych będzie zastąpiony określonymi procesami, które mają zapewnić wysoką jakość ostatecznych danych wynikowych. Dla końcowego użytkownika oznacza to między innymi, iż nie powinien być wprowadzany w błąd w wyniku niewłaściwego przygotowania zbiorów danych przez podmiot wykorzystujący AI w swoim przedsiębiorstwie.

Wartości etyczne

Innym aspektem jest nacisk na kwestie etyczne oraz poszanowanie praw podstawowych, w tym na niedyskryminację, inkluzywność oraz sprawiedliwość. Produkty, którymi posługuje się klient końcowy, muszą być zaprojektowane zgodnie z tymi wartościami. Obecnie pierwsze duże podmioty wprowadzają dodatkowe kodeksy etyczne AI, w których można znaleźć rozszerzone obowiązki informacyjne na przykład na temat pochodzenia danych wejściowych.

Otwarty dostęp do AI

Jednocześnie nowe projekty będą wprowadzane w granicach prawnych, pozwalając na dostęp do różnych źródeł wiedzy na temat sztucznej inteligencji także mniejszym podmiotom rynkowym. Umożliwienie otwartego dostępu do niektórych technologii AI spowoduje, iż przewaga konkurencyjna będzie oparta o innowacyjność i użytkowość systemów. Już obecnie zauważalny jest trend dołączania do zespołów zajmujących się projektami AI osób, które zajmują się UX/UI, a zatem z myślą o kliencie przygotowują przyjazny i przejrzysty system.

Bezpieczeństwo

Należy także wspomnieć o bezpieczeństwie samych danych, jak i systemów je obsługujących. Obowiązek informowania o incydentach zarówno krajowych organów, jak i organów europejskich powinno spowodować dostęp do wiedzy na ich temat, pozwalającej na uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości. Klient końcowy nie powinien być zaskakiwany powtarzającymi się awariami systemu opartego na sztucznej inteligencji.

Regulacja AI Act obejmie nas wszystkich, jako konsumentów usług opartych o systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. W kolejnych publikacjach będziemy wyjaśniać, dlaczego warto wiedzieć więcej o AI i jak z tej wiedzy można korzystać w przyszłości.

Autor: Marta Adranowska, adwokat, Senior Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k.

E-mail: marta.adranowska@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]