Czy AI Act dotyczy nas wszystkich?

W ostatnim czasie wiele miejsca poświęcamy na zachęcanie firm do przygotowania się do zmian, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Znacznie mniej mówi się natomiast o tym, co one oznaczają dla końcowych użytkowników.

Więcej przejrzystości, mniej niepewności

W pierwszej kolejności warto wskazać, iż zaczną obowiązywać zasady, które mają ukrócić brak przejrzystości, niepewną jakość danych oraz zanik nadzoru ludzkiego nad systemami opartymi o AI. Brak procesów nadzorczych oraz kontroli nad sposobem pozyskiwania danych będzie zastąpiony określonymi procesami, które mają zapewnić wysoką jakość ostatecznych danych wynikowych. Dla końcowego użytkownika oznacza to między innymi, iż nie powinien być wprowadzany w błąd w wyniku niewłaściwego przygotowania zbiorów danych przez podmiot wykorzystujący AI w swoim przedsiębiorstwie.

Wartości etyczne

Innym aspektem jest nacisk na kwestie etyczne oraz poszanowanie praw podstawowych, w tym na niedyskryminację, inkluzywność oraz sprawiedliwość. Produkty, którymi posługuje się klient końcowy, muszą być zaprojektowane zgodnie z tymi wartościami. Obecnie pierwsze duże podmioty wprowadzają dodatkowe kodeksy etyczne AI, w których można znaleźć rozszerzone obowiązki informacyjne na przykład na temat pochodzenia danych wejściowych.

Otwarty dostęp do AI

Jednocześnie nowe projekty będą wprowadzane w granicach prawnych, pozwalając na dostęp do różnych źródeł wiedzy na temat sztucznej inteligencji także mniejszym podmiotom rynkowym. Umożliwienie otwartego dostępu do niektórych technologii AI spowoduje, iż przewaga konkurencyjna będzie oparta o innowacyjność i użytkowość systemów. Już obecnie zauważalny jest trend dołączania do zespołów zajmujących się projektami AI osób, które zajmują się UX/UI, a zatem z myślą o kliencie przygotowują przyjazny i przejrzysty system.

Bezpieczeństwo

Należy także wspomnieć o bezpieczeństwie samych danych, jak i systemów je obsługujących. Obowiązek informowania o incydentach zarówno krajowych organów, jak i organów europejskich powinno spowodować dostęp do wiedzy na ich temat, pozwalającej na uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości. Klient końcowy nie powinien być zaskakiwany powtarzającymi się awariami systemu opartego na sztucznej inteligencji.

Regulacja AI Act obejmie nas wszystkich, jako konsumentów usług opartych o systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję. W kolejnych publikacjach będziemy wyjaśniać, dlaczego warto wiedzieć więcej o AI i jak z tej wiedzy można korzystać w przyszłości.

Autor: Marta Adranowska, adwokat, Senior Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k.

E-mail: marta.adranowska@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]