Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Komentarz Pawła Litwińskiego dla Business Insider w sprawie sporu kredytobiorców z Getin Bankiem

Warszawski Sąd Okręgowy zawiesił postępowanie i zwrócił się do TSUE z pytaniem dotyczącym sporu kredytobiorców z Getin Bankiem. TSUE odpowie, czy można zawiesić spłatę raty na czas postępowania sądowego przeciwko bankowi w restrukturyzacji.

Kwestię tę dla serwisu Business Insider komentuje Paweł Litwiński: LINK

Bankowy Fundusz Gwarancyjny stoi na stanowisku, że wobec banku w restrukturyzacji takiego zabezpieczenia nie można udzielić, ale nieliczne sądy nadal przyznają je frankowiczom.

Sąd Okręgowy w Warszawie zapytał w związku z tym TSUE, czy polskie przepisy uniemożliwiające ustanowienie zabezpieczenia są sprzeczne z dyrektywą 93/13, która ma chronić konsumentów oraz z dyrektywą 2014/59 wprowadzającą procedurę resolution, czyli przymusową restrukturyzację banków.

  • Nie można mówić o sprzeczności ustawy o BFG z celami dyrektywy 93/13, która nie nakazuje uprzywilejowania roszczeń konsumentów wynikających ze stosowania postanowień abuzywnych wobec podmiotów w upadłości (w stosunku do innych wierzycieli danej kategorii). Tym bardziej nie ma podstaw do uprzywilejowanego traktowania roszczeń konsumentów w procedurze przymusowej restrukturyzacji — wskazuje Paweł Litwiński.

Odnosząc się natomiast do przepisów dyrektywy 2014/59 mecenas Litwiński zwraca uwagę, że mają one zupełnie inny cel niż obrona jednej, wybranej grupy wierzycieli. Jest to jego zdaniem stabilizacja sytuacji prawnej i ochrona majaku podmiotu w restrukturyzacji, co przekłada się na cel nadrzędny, jakim jest ochrona „zbiorowego” interesu wierzycieli podmiotu, któremu brakuje majątku na całościowe zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Przepisy te w tym zakresie stanowią lex specialis wobec przepisów mających na celu ochronę konsumentów. Gdyby przyjąć założenie przeciwne, to byłoby to równoznaczne z uprzywilejowaniem tych wierzycieli, którzy po pierwsze są konsumentami, a po drugie wystąpili do sądu celem uzyskania postanowienie o zabezpieczeniu, przed takimi, którzy o zabezpieczenie powództwa nie wnioskowali lub go nie uzyskali. Według Pawła Litwińskiego uprawnienia konsumentów mogą być realizowane, ale tylko na ile pozwala na to cel postępowania restrukturyzacyjnego, który staje się wówczas nadrzędny.

Pełna treść artykułu: LINK


Autor: Paweł Litwiński, radca prawny, Partner w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp. k.

E-mail: pawel.litwinski@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]