Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Polityka drugiej szansy – nadchodzą ważne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym!

Projektowane zmiany są szczególnie istotne z perspektywy banków. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu często ustanawiają one hipotekę na nieruchomości dłużnika. Przepisy zakładają objęcie układem z mocy prawa również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Nowa regulacja oznacza odejście od uprzywilejowania wierzyciela posiadającego takie zabezpieczenie. Nie będzie już mógł podjąć decyzji o wyjściu spod układu.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie zasady pozostawienia dłużnikowi pełnego zarządu nad przedsiębiorstwem w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Ograniczenie zarządu dłużnika do czynności zwykłego zarządu będzie mogło nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji sądu zawartej w postanowieniu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Kolejnym założeniem jest wprowadzenie mechanizmu zatwierdzania układu wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli, jak również zapewnienia dostępu do tzw. narzędzi wczesnego ostrzegania w sytuacji, gdy dłużnik nie dokonał określonych rodzajów płatności. Ma to zapobiegać negatywnym skutkom niewypłacalności. W tym celu mają zostać wprowadzone m.in. tzw. „zachęty w ramach prawa krajowego dla osób trzecich posiadających stosowne informacje dotyczące dłużnika, takich jak księgowi, organy podatkowe lub organy ds. zabezpieczenia społecznego, aby podmioty te sygnalizowały dłużnikowi niekorzystne zmiany”.

Aktualnie do postępowania o zatwierdzenie układu nie ma zastosowania art. 252 prawa restrukturyzacyjnego wprowadzający zakaz spełnienia świadczeń z wierzytelności objętych układem. Projekt przewiduje zmianę w tym zakresie.

Najważniejszą jednak zmianą ma być wprowadzenie nowego mechanizmu: Testu Zaspokojenia. Dokument ten ma na celu umożliwić wierzycielowi sprawdzenie, czy więcej zyska w przypadku ogłoszenie upadłości dłużnika, czy też w przypadku dania mu szansy na restrukturyzację. Z całą pewnością test ten będzie stanowił nowe narzędzie dla dłużnika do negocjacji w zakresie przyjęcia propozycji układowych.

Celem omawianego projektu jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości). 

Kiedy nowelizacja zostanie przyjęta, nie wiadomo. Na razie projekt utknął w rządzenie i wciąż nie został przyjęty.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-restrukturyzacyjne-oraz-ustawy-prawo-upadlosciowe oraz https://www.gov.pl/web/krmc/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy–prawo-restrukturyzacyjne-oraz-niektorych-innych-ustaw

Autor: Katarzyna Wajs, Adwokat, Senior Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k. Specjalizuje się m.in. w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz windykacji. Reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami.

E-mail: katarzyna.wajs@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]