Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność.

W tym jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii w związku z funkcjonowaniem strony internetowej zapewniającej możliwość zapisu na webinar organizowany przez Lawspective Litiwński Valirakis Radcowie Prawni sp.k.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach takich jak obsługa webinaru, reklamacji i korespondencji, marketing własny, sprawy dotyczące roszczeń.

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnego celu.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona internetowa umożliwiająca zapis na webinar jest stworzona z wykorzystaniem Lead Pages, co wiąże się z tym, że pewne informacje na Twój temat, w szczególności gdy chodzi o aktywność na stronie internetowej, sa gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii kontrolowanych przez Lead Pages. My w ogóle nie mamy dostępu do tych informacji, ponieważ wszystkie procesy w tym zakresie odbywają się po stronie Lead Pages. 

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres office@lawspective.pl

Spis treści

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych?. 2

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?. 2

# 4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?. 4

# 5: Skąd mamy informacje na Twój temat?. 5

# 7: Czy dane są bezpieczne?. 5

# 8: Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?. 5

# 9: Kim są odbiorcy danych osobowych?. 6

# 10: Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?. 6

# 11: Czy korzystamy z profilowania?. 6

# 12: Jakie masz prawa?. 6

# 13: Czy korzystamy z cookies lub innych podobnych technologii?. 7

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies lub inne podobne technologie?. 7

# 15: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?. 8

# 16: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?. 8

# 17: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?. 8

# 18: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?. 8

# 19: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?. 9

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni sp.k. UL. KAZIMIERZOWSKA 46/48 /4, 02-546 Warszawa, NIP: 5213926244, KRS: 0000958598, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,

Tam, gdzie w niniejszej polityce posługujemy się sformułowaniami typu „my”, „nasze” itp., mamy na myślni wskazany powyżej podmiot.

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe.      

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail office@lawspective.pl

# 3: W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?           

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, wraz z bardziej szczegółowym omówieniem. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

Cel przetwarzaniaOmówienie celu przetwarzaniaPodstawa prawna
Obsługa webinaruZapisując się na webinar, musisz podać dane wymagane w tym celu określone w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych jest warunkiem zapisu na webinar. Dane są przetwarzane w celu obsługi webinaru, w tym w celu przesyłania wiadomości przypominających o webinarze. Ponadto, system webinarowy może gromadzić informacje związane z Twoją aktywnością podczas webinaru, jak np. pytania lub komentarze pozostawiane na czacie podczas webinaru, informacje o godzinie wejścia i wyjścia z pokoju webinarowego itp.art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i wykonanie umowy o udział w webinarze
Obsługa reklamacjiSkładając reklamację, w sposób naturalny przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji. Podanie danych jest warunkiem złożenia reklamacji. Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego. Po realizacji takiego procesu, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą procesu reklamacyjnego.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
Marketing własnyZapis na webinar z wykorzystaniem formularza widocznego na stronie jest związany jednocześnie z zapisem do newslettera wykorzystywanego do email marketingu. Jeżeli nie chcesz zapisywać się do newslettera, żeby wziąć udział w webinarze, możesz zapłacić pieniędzmi za udział w webinarze, kontaktując się z nami indywidualnie.  System mailingowy określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp. W systemie mailingowym możemy definiować, na podstawie różnych kryteriów związanych z Twoją aktywnością, zainteresowaniami lub innymi preferencjami, określone grupy lub segmenty odbiorców newslettera mające wpływ na to, jakiego rodzaju wiadomości otrzymujesz w ramach newslettera. Dane wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera oraz analizy skuteczności prowadzonych działań email marketingowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się z nami. Ponadto, zapisując się na webinar, możesz również wyrazić zgodę na marketing telefoniczny. W takiej sytuacji, Twoje dane są wykorzystywane również w celu prowadzenia marketingu telefonicznego, w szczególności wykonywania połączeń telefonicznych w celu zachęcenia Cię do skorzystania z naszych usług. W każdej chwili możesz sprzeciwić się marketingowi telefonicznemu, informując o tym podczas rozmowy telefonicznej lub niezależnie kontaktując się z nami w tej sprawie. Rezygnacja z newslettera lub sprzeciw wobec marketingu telefonicznego nie prowadzą do usunięcia Twoich danych z systemów marketingowych. Dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzonymi działaniami marketingowymi, jak również w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania marketingowe były prowadzone zgodnie z prawem.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
Kontakt i obsługa korespondencjiKontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji. Podanie danych jest warunkiem nawiązania kontaktu. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia komunikacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli komunikacja dotyczy kwestii, które mogą być przedmiotem Twoich ewentualnych roszczeń kierowanych do nas, po zakończeniu komunikacji, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeńKorzystanie z naszej strony internetowej, udział w webinarze, działania marketingowe mogą rodzić w przyszłości określone roszczenia po naszej lub Twojej stronie. W związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
Tworzenie grup odbiorców reklamTwój adres e-mail przechowywany w naszej bazie może zostać przesłany do określonego systemu reklamowego (np. Facebook Ads, Google Ads, LinkedIN Ads) w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail. Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do danego systemu w celu utworzenia grupy odbiorców. Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez dany system reklamowy. System reklamowy nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. System reklamowy wdraża procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń. Stworzenie grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest realizacja naszych celów marketingowych.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowychJako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są nam potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO. Ponadto w tym przypadku opieramy się także na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczalności.art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami RODO nakładającymi obowiązki związane z obsługą żądań, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

# 4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W ramach każdego z opisanych powyżej celów możemy przetwarzać inny zakres danych – taki, jaki jest niezbędny do realizacji określonego celu. Pośród danych znajdują się informacje takie jak:

 • imię,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • identyfikator użytkownika w systemie Lead Pages,
 • informacja o wyrażonej zgodzie na marketing telefoniczny,
 • dzień i godzina zapisu na webinar,
 • dane zgromadzone w systemie mailingowym,
 • dane zgromadzone w systemie webinarowym,
 • informacje zawarte w korespondencji.

# 5: Skąd mamy informacje na Twój temat?

Sam je nam przekazujesz, zapisując się na webinar, składając reklamację lub kontaktując się z nami. Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych znajdziesz w załączniku do Polityki prywatności.

# 7: Czy dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

# 8: Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Okresy przechowywania zostały wskazane w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Obsługa webinaruDo czasu przeprowadzenia webinaru.
ReklamacjeDo czasu zakończenia obsługi reklamacji.
Marketing własnyDo czasu utraty przydatności informacji lub rezygnacji z otrzymywania newslettera, lub sprzeciwu wobec marketingu telefonicznego.
Ustalenie, obrona, dochodzenie roszczeńDo czasu przedawnienia roszczeń.
Grupy odbiorców reklamDo czasu utraty przydatności informacji lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Kontakt i korespondencjaDo czasu trwania kontaktu między nami.
Obowiązki dot. ochrony danych osobowychDo upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

# 9: Kim są odbiorcy danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zostali wskazani w poniższej tabeli.

Podmiot przetwarzającyCel współpracy z podmiotem przetwarzającym
Dostawca oprogramowania Lead PagesObsługa zapisów na webinar.
Dostawca systemu mailingowegoObsługa newslettera.
Dostawca systemu webinarowegoObsługa webinaru.
Obsługa techniczna i marketingowaPrace techniczne dotyczące obszarów z danymi osobowymi.
Dostawca chmury obliczeniowejPrzechowywanie danych w chmurze.
Dostawca oprogramowania integrującegoPrzepływ danych między systemami.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

# 10: Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

W związku z tym, że korzystamy z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty trzecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności do USA, ponieważ dostawcy tych systemów mogą korzystać z podwykonawców oraz infrastruktury zlokalizowanej w państwach trzecich. Dostawcy systemów informatycznych zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych poprzez stosowanie właściwych mechanizmów zgodności wymaganych przez prawo Unii Europejskiej, w szczególności poprzez wykorzystanie standardowych klauzul umownych.

# 11: Czy korzystamy z profilowania?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

# 12: Jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

# 13: Czy korzystamy z cookies lub innych podobnych technologii?

Strona internetowa umożliwiająca zapis na webinar jest stworzona z wykorzystaniem Lead Pages, co wiąże się z tym, że pewne informacje na Twój temat, w szczególności gdy chodzi o aktywność na stronie internetowej, sa gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii kontrolowanych przez Lead Pages. My w ogóle nie mamy dostępu do tych informacji, ponieważ wszystkie procesy w tym zakresie odbywają się po stronie Lead Pages. 

Gromadzone w ten sposób informacje, Lead Pages może wykorzystywać we własnych celach, takich jak zapewnianie bezpieczeństwa i rozwój oprogramowania, analiza, statystyka, marketing. Nie mamy wpływu na sposób postępowania przez Lead Pages w tym zakresie.

Lead Pages posługuje się swoją własną polityką plików cookies dostępną tutaj.

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies lub inne podobne technologie?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies lub innych podobnych technologii w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies lub inne podobne technologie. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies lub podobnymi technologiami, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies lub podobnymi technologiami może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies lub innych technologii, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

# 15: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

Nie, nie śledzimy Twoich zachowań podejmowanych w ramach strony zapisu na webinar.

# 16: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, możemy korzystać z narzędzi pozwalających kierować reklamy do określonych grup docelowych tworzonych w oparciu o informacje zebrane przy zapisie na webinar. Szczegóły są opisane w tabeli prezentującej cele przetwarzania Twoich danych osobowych (cel przetwarzania: tworzenie grup odbiorców reklam).

# 17: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością. Nie jest ona wyczerpująca i ma charakter wyłącznie edukacyjny:

 • ustawienia prywatności ramach przeglądarki internetowej;
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie prywatnością np. Ghostery;
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające prywatnością;
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej;
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com;
 • ustawienia prywatności w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych.

# 18: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres office@lawspective.pl  

# 19: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli zmiana ma wpływ na zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, a my posiadamy Twój adres e-mail, otrzymasz mailową informację o zmianie.