Powództwo w sprawie kredytu w PLN oprocentowanego stawką WIBOR oddalone w całości

Sąd Okręgowy w Tarnowie (I C 835/23) 14 maja 2024 roku oddalił w całości powództwo kredytobiorców w sprawie kredytu w PLN oprocentowanego stawką WIBOR.

Kredytobiorcy złożyli pozew przeciwko jednemu z klientów Kancelarii, wskazując, że:

  • Bank nie wypełnił wobec nich obowiązku informacyjnego,
  • wskaźnik referencyjny WIBOR nie jest obiektywny.

Kredytobiorcy domagali się usunięcia z treści umowy postanowień odnoszących się do wskaźnika referencyjnego WIBOR i dalszego wykonywania umowy w oparciu o oprocentowanie ustalone jedynie na podstawie marży.

Sąd Okręgowy w Tarnowie w całości podzielił argumentację Kancelarii, wskazując, że bank wypełnił w sposób prawidłowy obowiązek informacyjny, zachowując wszelkie standardy.

Niezależnie od tego Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z orzecznictwem TSUE wystarczające jest, aby dokumenty informacyjne odsyłały do publicznie dostępnych informacji, a za takie uważa się stawki WIBOR. Dodatkowo Sąd zwrócił uwagę, że wskaźnik WIBOR jest ustalany przez niezależny podmiot – administratora GBW Benchmark.

Jest to kolejne orzeczenie potwierdzające, że roszczenia Kredytobiorców w sprawach kredytów oprocentowanych stawką WIBOR są nieuzasadnione.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili: adw. Monika Gostyńska, r. pr. Robert Wechman, r. pr. Krzysztof Witkowski oraz r. pr. Filip Janczura.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]