Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Prezes UOKiK pozytywnie o oprocentowaniu kredytów złotowych stawką WIBOR

W związku z publicznie formułowanymi przez kredytobiorców złotowych zarzutami w zakresie rzekomej wadliwości kredytów złotowych oprocentowanych stawką WIBOR, w przestrzeni medialnej głos zabrał Prezes UOKiK. W jego ocenie nie ma żadnych podstaw do kwestionowania oprocentowania kredytów złotowych wskaźnikiem WIBOR. Wskazał on, że „Mamy przeświadczenie, że WIBOR był prawidłowo wyznaczany, zaś rolą UKNF jest budowa zaufania do wskaźników referencyjnych”[1].

Wypowiedź Prezesa UOKiK to kolejny już w debacie publicznej głos organów publicznych, który wskazuje na prawidłowość oprocentowania kredytów złotowych stawką WIBOR.

Stanowisko UKNF i Komitetu Stabilności Finansowej

Pozytywnie w tym zakresie wypowiadał się również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który stoi na stanowisku, że opracowywanie stosowanego w Polsce przez banki i inne podmioty nadzorowane kluczowego dla polskiego rynku finansowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR (dalej też: WIBOR) odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (BMR).”[2]

Podobne stanowisko wyraził również Komitet Stabilności Finansowej wskazując, że „Komitet odnotował pojawiające się, zarówno w przekazach medialnych, jak i w pozwach sądowych próby podważania wiarygodności i reprezentatywności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR (dalej też: WIBOR). W tym kontekście stwierdził, że nie znajduje żadnych podstaw prawnych ani ekonomicznych do negowania prawidłowości wyznaczania tego wskaźnika referencyjnego. (…) formułowanie i powielanie twierdzeń o rzekomych nieprawidłowościach przy opracowywaniu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR jest nieuprawnione (…)[3]”. 

Podejście sądów powszechnych

Również sądy powszechne nie dostrzegają wadliwości w oprocentowaniu kredytów złotowych stawką WIBOR. W naszej kancelarii odnotowaliśmy w ostatnim czasie kilka prawomocnych postanowień oddalających wnioski o udzielenie zabezpieczenia (np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2023 roku, sygn. akt I ACz 763/23, postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2024 roku, sygn. akt II Cz 1042/23, postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2024 roku, sygn. akt XVI Cz 21/24, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2024 roku, sygn. akt I Acz 1322/23). W sprawach prowadzonych przez prawników z naszej kancelarii odnotowaliśmy również już pierwsze korzystne wyroki (np. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2023 roku, sygn. akt XXVIII C 4059/23, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2023 roku, sygn. akt XXVIII C 16229/23).

Sporami sądowymi dotyczącymi kredytów złotowych oprocentowanych stawką WIBOR w naszej kancelarii zajmują się radca prawny Robert Wechman, adwokat Monika Gostyńska, radca prawny Anna Olechowicz, radca prawny Krzysztof Witkowski, adwokat Michał Partyka oraz radca prawny Filip Janczura.


[1]https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3559024,wibor-byl-prawidlowo-wyznaczany–nie-ma-podstaw-do-jego-kwestionowania—chrostny–uokik

[2] https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80486&p_id=18.

[3] https://nbp.pl/komunikat-ksf-po-posiedzeniu-dot-nadzoru-makroostroznosciowego-nad-systemem-finansowym/


Autor: Robert Wechman, radca prawny, counsel, Dyrektor Departamentu Sporów Sądowych w Lawspective.

E-mail: robert.wechman@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]