Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank – co z zabezpieczeniami?

W związku z rozpoczęciem uporządkowanej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. powstaje pytanie, czy sądy mogą aktualnie ustanawiać zabezpieczenia polegające na wstrzymaniu obowiązku zapłaty raty kredytu do czasu zakończenia procesu, w którym kredytobiorcy kwestionują ważność umowy kredytu frankowego i co się dzieje z tymi już ustanowionymi.

Zabezpieczenia ustanowione wcześniej

Choć z ustawy o BFG jednoznacznie wynika, że postępowania zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlegają umorzeniu, część pełnomocników w tzw. procesach frankowych uważa, że nie dotyczy on prowadzonych przez nich spraw.

Wydanie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu wobec Getin Noble Bank przymusowej restrukturyzacji powoduje, że wcześniej ustanowione zabezpieczenia polegające na wstrzymaniu obowiązku zapłaty raty kredytu zostały umorzone (upadły) z mocy prawa z chwilą wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec tego banku.

Zakaz ustanawiania nowych zabezpieczeń

Od dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji nie można wszczynać wobec tego podmiotu nowych postępowań zabezpieczających tj. w szczególności wydawać nowych postanowień wstrzymujących (zawieszających) płatności rat kapitałowo-odsetkowych w tzw. postępowaniach frankowych.

Głosy postulujące zawężającą interpretację tego przepisu, który wprost wskazuje, że takich postanowień nie można wszczynać, należy uznać za nieuzasadnione.

Pełna treść analizy prawnej autorstwa Anny Hernik  i dr hab. Iwony Karasek-Wojciechowicz dotyczącej zabezpieczeń w związku z rozpoczęciem restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. jest dostępna na stronie internetowej dziennika „Rzeczpospolita”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]