Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Bankowość, finansowanie, faktoring

Posiadamy unikalne doświadczenia w zakresie rozumienia jak funkcjonuje bank, w każdym aspekcie działalności, w aspekcie regulacyjnym, produktowym, transakcyjnym:

 • od ponad 15 lat stale doradzamy przy bieżącej obsłudze instytucji finansowych (banków, spółek faktoringowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych);
 • świadczymy doradztwo transakcyjne i prowadziliśmy złożone projekty regulacyjne dla instytucji finansowych w tym unikalny projekt budowy Banku Hipotecznego w strukturach Grupy Santander;
 • reprezentujemy banki w postępowaniach przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego;
 • doradzamy w projektach związanych z rozwojem produktów faktoringowych;
 • wspieramy banki i spółki faktoringowe przy wdrażaniu niestandardowych struktur finansowania, w tym opiniujemy założenia transakcji i tworzymy dokumentację prawną;
 • jesteśmy odpowiedzialni za serwis prawny sieci oddziałów jednego z największych banków prywatnych;
 • znamy specyfikę produktów bankowych, faktoringowych i inwestycyjnych, współtworzymy wewnętrzne regulacje i regulaminy bankowe oraz dokumentację faktoringową, w tym wspieramy instytucje finansowe w dostosowaniu dokumentacji do aktualnych wymogów prawnych i regulacyjnych;
 • opracowujemy eksperckie opinie dotyczące istotnych problemów prawnych dot. działalności bankowej i faktoringowej;   
 • współtworzymy strategię procesową banku w sprawach na tle kredytów CHF;
 • posiadamy zespół doświadczonych prawników procesowych wykwalifikowanych w prowadzeniu sporów masowych z konsumentami (sprawy CHF; UNWW, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne,  sprawy phishingowe);
 • doradzamy  bankom prowadzącym działalność maklerską w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem firm inwestycyjnych;
 • reprezentujemy instytucje finansowe w postępowaniach egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i  upadłościowych z perspektywy zabezpieczenia interesów wierzycieli.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]