Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Prawo Spółek. Fuzje i przejęcia (M&A)

Doradzamy Klientom na etapie projektowania optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności i bieżącego funkcjonowania spółki, aż po proces ewentualnej likwidacji. W powyższym zakresie możemy zaoferować w szczególności następujące usługi:

  • zakładanie nowych podmiotów, zmiany umów i statutów istniejących spółek, reprezentacja Klientów przed sądami rejestrowymi;
  • podwyższenia kapitału zakładowego, w tym niestandardowe;
  • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, m.in. protokoły z posiedzeń rad nadzorczych, zarządów, regulaminy;
  • kompleksowe wsparcie na etapie przygotowania i przeprowadzania zgromadzeń spółek kapitałowych oraz posiedzeń wspólników spółek osobowych;
  • wszelkie zmiany w składzie wspólników, obrót udziałami i akcjami, umarzenia udziałów i akcji;
  • umowy i porozumienia pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami spółek;
  • zaskarżanie uchwał oraz inne spory korporacyjne.

Mamy długoletnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, doskonale identyfikujemy potrzeby biznesowe naszych Klientów, dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych prawników wspieramy naszych Klientów w najbardziej skomplikowanych transakcjach:

  • przeprowadzamy złożone analizy prawne spółek i innych podmiotów (due diligence) w celu rozpoznania i wskazania przypadków ewentualnego ryzyka prawnego, wiążących się z daną transakcją;
  • starannie przygotowujemy strukturę transakcji tak aby zabezpieczyć interes naszych Klientów i wyeliminować ryzyko sporu a w przypadku Klientów prowadzących działalność regulowaną przy sporządzaniu dokumentów transakcyjnych uwzględniamy kontekst danej branży i wytyczne regulacyjne;
  • towarzyszymy naszym Klientom na każdym etapie transakcji od podpisania listu intencyjnego po zakończenie transakcji i wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów transakcyjnych czy nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]