Nieruchomości

Zapewniamy profesjonale doradztwo w zakresie obrotu różnego rodzaju nieruchomościami, w tym komercyjnymi oraz obsługę procesów inwestycyjnych:

  • dokonujemy złożonych analiz prawnych związanych z badaniem stanu prawnego (due diligence) nabywanych nieruchomości w celu identyfikacji i ograniczenia ryzyka dla naszych Klientów;
  • uczestniczymy w  projektowaniu i negocjowaniu umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości na każdym etapie (umowy przedwstępne, warunkowe, przenoszące własność);
  • sporządzamy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, wpierając również naszych Klientów w negocjowaniu takich umów;
  • zapewniamy wsparcie prawne finansowania nieruchomości, przygotowujemy i negocjujemy umowy kredytu między inwestorami a bankiem na zlecenie banku lub kredytobiorcy;
  • zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym;
  • doradzamy przy zawieraniu umów o wykonanie projektów architektonicznych oraz umów o roboty budowlane, w tym z generalnymi wykonawcami inwestycji budowlanych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]