Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Private client, doradztwo strategiczne, sukcesja

Zajmujemy się doradztwem prawnym na rzecz klientów zamożnych, a w tym właścicieli przedsiębiorstw, akcjonariuszy, udziałowców spółek, a także członków ich rodzin. Jako osobisty prawnik naszego klienta doradzamy mu prawnie m.in. w poniższych kwestiach:

  • obsługa strategicznych spraw klientów zamożnych;
  • zabezpieczenie interesów klienta jako akcjonariusza lub udziałowca w spółce;
  • obsługa transakcji o znacznej wartości;
  • budowa struktur korporacyjnych, a w tym zakładanie spółek i innych podmiotów w celu optymalizacji biznesu i zabezpieczenia interesów i majątku właściciela;
  • tworzenie konstytucji biznesu dla grup spółek, a w tym firm rodzinnych;
  • pomoc w planowaniu sukcesji;
  • doradztwo w strategii biznesowej;
  • obsługa compliance w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa;
  • pomoc w relacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi;
  • prowadzenie strategicznych spraw, a w tym sądowych. 
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]