Windykacja. Restrukturyzacja i upadłość

Kancelaria posiada zespół doświadczonych prawników w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego i windykacji należności, którzy na co dzień reprezentują wierzycieli pomagając im uzyskać lub zabezpieczyć egzekucję należności.

Pomagamy również podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i których działalność wymaga restrukturyzacji w oparciu o przepisy prawa. Możemy zaoferować obsługę prawną, która obejmuje m.in. poniższe czynności:

  • analizę i opiniowanie dokumentów związanych z kredytami oraz prawidłowością udzielonych zabezpieczeń;
  • opracowywanie strategii naprawy nieprawidłowo ustanowionych zabezpieczeń;
  • uzyskiwanie tytułów egzekucyjnych w sprawach o zapłatę, w sprawach z weksla, przeciwko dłużnikom hipotecznym w tym odzyskiwaniem należności na rzecz BGK;
  • bieżącą pomoc prawną oraz sporządzanie opinii w związku z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi dłużników naszych Klientów;
  • opiniowanie aneksów do umów, umów zabezpieczeń, porozumień w sprawie spłaty zadłużenia;
  • dochodzenie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • reprezentacja Klientów podczas rad wierzycieli w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym;
  • pomoc Klientom w restrukturyzacji działalności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego;
  • prowadzenie masowej windykacji należności przy optymalizowaniu kosztów odzyskiwania długów;
  • współpraca z zagranicznymi partnerami, przy dochodzeniu należności w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]