Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Rolnictwo i produkcja żywności

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży rolniczej, zajmujących się produkcję roślinną i zwierzęcą, handlem zbożami, jak również spółek zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, a w tym mięsa. Znając specyfikę branży oraz otoczenie prawne dotyczące branży rolnej, możemy zaoferować Klientom specjalistyczne i kompleksowe usługi prawne, które mogą obejmować m.in. poniższe czynności:

  • redagowanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków sprzedaży w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;
  • pomoc w zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, tworzeniu grup producentów rolnych;
  • bieżącą obsługa prawną, a w tym reprezentowanie spółek w postępowaniach administracyjnych;
  • tworzenie i opiniowanie umów dzierżawy, a w tym dzierżawy gruntów pod zasiewy, elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne lub biogazownie;
  • wsparcie prawne w procesie inwestycyjnym budowy obiektów produkcyjnych i gospodarskich;
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania pomocy publicznej;
  • obsługa transakcji zbycia lub nabycia gruntów rolnych i reprezentowanie klienta w postępowaniu przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]