Spory, arbitraż, mediacje

Spór sądowy może być konsekwencją prowadzenia biznesu, ale zaangażowanie prawników na odpowiednim etapie w zabezpieczenie interesów Klienta może prowadzić do unikania sporów:

  • prowadzimy negocjacje przedprocesowe, zmierzające do polubownego rozwiązania sporu; tam gdzie jest to możliwe staramy się zabezpieczyć naszych Klientów przed koniecznością prowadzenia długotrwałego procesu sądowego; 
  • reprezentujemy polskich i zagranicznych klientów w sprawach spornych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym;
  • posiadamy kompetencje w zakresie prowadzenia sporów masowych, w których reprezentujemy instytucje finansowe w sporach z konsumentami (kredyty walutowe, UNWW, produkty inwestycyjne);
  • starannie przygotowujemy we współpracy z Klientami strategię prowadzenia sporu, tworząc różne scenariusze możliwej argumentacji prawnej, która ma w pełni zabezpieczyć interes naszych Klientów;
  • reprezentujemy Klientów przez sądami polubownymi (arbitraż) oraz w postępowaniach z udziałem mediatorów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]