Własność intelektualna

Rozumiemy, że własność intelektualna stanowi istotny element majątku naszych Klientów i wymaga szczególnej ochrony. Kancelaria świadczy m.in. obsługę w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz pomoc w zakresie całego procesu związanego z ochroną i zarządzaniem znakami towarowymi, jak również w zakresie praw autorskich. Oferujemy usługi prawne m.in. w poniższym zakresie:

  • zgłoszenie znaku towarowego w celu uzyskania ochrony na znak towarowy w wybranym kraju (we współpracy z rzecznikami patentowymi);
  • zarządzanie znakami towarowymi;
  • monitorowanie zmian w prawie;
  • doradztwo i pomoc prawna w przypadku kolizji lub naruszenia prawa do znaku towarowego;
  • redagowanie umów sprzedaży praw własności intelektualnej;
  • sporządzenia umów dotyczących praw autorskich, w tym umów licencyjnych;
  • opracowywanie regulaminów serwisów internetowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]