Sztuczna Inteligencja w bankowości i finansach #5. AI w branży ubezpieczeniowej

Wykrywanie oszustw za pomocą sztucznej inteligencji (AI) w branży ubezpieczeniowej jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się zastosowań tej technologii. AI umożliwia analizę dużych zbiorów danych w celu identyfikacji wzorców, które mogą wskazywać na potencjalne oszustwa. W jaki sposób AI wspiera podmioty z branży ubezpieczeniowej?

Analiza zachowań

Algorytmy uczenia maszynowego mogą analizować zachowania użytkowników i transakcje, aby wykryć anomalie, które mogą wskazywać na oszustwo. Przykładowo, niezwykle wysokie kwoty zgłaszane w krótkich odstępach czasu mogą być czerwoną flagą.

Integracja danych z różnych źródeł

AI może integrować i analizować dane z różnych źródeł, w tym z mediów społecznościowych, danych telemetrycznych z pojazdów, a nawet z historii przeglądania internetowego. Ta zdolność do korzystania z różnorodnych danych pozwala na bardziej kompleksową ocenę ryzyka.

Modele predykcyjne

Modele te są szkolone na historycznych danych o oszustwach, ucząc się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i wzorce zachowań, które mogą sugerować próbę oszustwa. Dzięki temu mogą one przewidywać potencjalne oszustwa jeszcze przed ich finalizacją.

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Technologie NLP umożliwiają analizę tekstów zgłoszeń szkód, identyfikując sformułowania lub zwroty, które mogą wskazywać na fałszywe roszczenia.

Systemy alarmowe w czasie rzeczywistym

Dzięki ciągłemu monitorowaniu transakcji i interakcji, systemy AI mogą generować alarmy w czasie rzeczywistym, gdy tylko wykryją potencjalne oszustwo, umożliwiając szybką reakcję.

Automatyzacja decyzji

W niektórych przypadkach, systemy AI mogą automatycznie odrzucać roszczenia, które są wysoce podejrzane o oszustwo, zmniejszając obciążenie pracowników i skracając czas potrzebny na obsługę uczciwych zgłoszeń.

AI intensywnie wspiera branżę ubezpieczeniową

Wykorzystanie AI do wykrywania oszustw ma znaczący wpływ na zwiększenie efektywności operacyjnej i redukcję strat finansowych w branży ubezpieczeniowej. Ponadto umożliwia bardziej sprawiedliwe i przejrzyste podejście do zarządzania roszczeniami.

Pośród już korzystających w swojej działalności z AI znajdziemy duże międzynarodowe podmioty jak Allianz czy AXE, jak również startupy ubezpieczeniowe – Lemonade. Zurich Insurance – korzysta z zaawansowanych algorytmów predykcyjnych do oceny ryzyka i wykrywania oszustw, szczególnie w sektorze ubezpieczeń majątkowych.

Wiele innych firm ubezpieczeniowych na całym świecie również aktywnie bada i implementuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby poprawić swoje procesy, zwiększyć bezpieczeństwo i oferować lepsze produkty swoim klientom. Rozwiązania te stają się coraz bardziej popularne i są kluczowe dla przyszłego rozwoju branży.

Autor: Marta Adranowska, adwokat, Senior Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k.

E-mail: marta.adranowska@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]