Umowy wdrożeniowe IT dla zamawiających #5. Współdziałanie zamawiającego

Każdy projekt wdrożeniowy wymaga zaangażowania zamawiającego. Jego brak oznacza groźne konsekwencje prawne!

Zamawiający powinien umożliwić wykonawcy działania niezbędne do wykonania umowy.

Jak? Na przykład:

  • dostarczając w określonym formacie danych potrzebnych do migracji,
  • udzielając wykonawcy dostępu do środowisk zamawiającego.


Bierność, która się nie opłaca

W procesie wdrożenia kolejne zadania są najczęściej zależne od realizacji poprzednich. Opóźnienie jednego, może negatywnie wpłynąć na realizację kolejnych.

Brak współdziałania zamawiającego w jakimś obszarze może skutkować przesunięciem terminów realizacji całej umowy.  

W skrajnych przypadkach może dojść do paraliżu projektu.


A co na to Kodeks cywilny?

W razie braku współdziałania, dostawca może wezwać zamawiającego do jego zapewnienia w odpowiednim terminie, grożąc rozwiązaniem umowy.

Rozwiązanie umowy na tej podstawie powoduje, że dostawca może żądać zapłaty umówionego wynagrodzenia. Od tej kwoty zamawiający może jednak odjąć to, co wykonawca zaoszczędził z powodu rozwiązania umowy.

Przykład: jeśli wykonawca nie zdążył przed rozwiązaniem umowy zakupić uzgodnionych licencji, to nie otrzyma wynagrodzenia za ich zakup. Okoliczności te musi jednak wykazać zamawiający.

Niezależnie od tego dostawca może dochodzić naprawienia ewentualnej szkody na zasadach ogólnych.


Jak się zabezpieczyć?

Przede wszystkim należy określić zasady współpracy i jej formę, aby nie okazała się dla zamawiającego zaskoczeniem. Nie należy godzić się na zaangażowanie, które wykracza poza możliwości zamawiającego.

Zobacz, jak to zrobić krok po kroku:

  • dostawca powinien w trakcie negocjacji określić, jakiego współdziałania będzie wymagał od zamawiającego. Jego zakres powinien stanowić zamknięty katalog działań,
  • następnie propozycja dostawcy powinna zostać zaakceptowana przez zespół zamawiającego. Pozwoli to lepiej przygotować się do projektu,
  • ustalona lista powinna stanowić załącznik do umowy. Jeśli w trakcie prac pojawiają się dodatkowe elementy, powinny być akceptowane przez kierownika projektu zamawiającego np. w formie e-mailowej.


Zapamiętaj z tego artykułu: Skutki brak współdziałania mogąbyć dla zamawiającego bolesne. Warto wcześniej ustalić, w jakich obszarach współpraca będzie niezbędna.

Autor: Maciej Tabor, ekspert z zakresu prawa nowych technologii w kancelarii Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k. Wspiera zamawiających oraz wykonawców w projektowaniu i negocjacjach umów IT.

E-mail: maciej.tabor@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]