Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Umowy wdrożeniowe IT dla zamawiających #9. Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest przedmiotem negocjacji biznesowych. Warto jednak wprowadzić do umowy mechanizmy zabezpieczające interesy zamawiającego w tym obszarze.

 

Modele wynagrodzenia

Dwa najpopularniejsze modele wynagrodzenia to:

1. time&material – wysokość wynagrodzenia to iloczyn faktycznej pracochłonności po stronie zespołu dostawcy oraz wskazanej w umowie stawki za 1 dzień jego pracy;

2. fixed price (ryczałtowe) – dostawca otrzyma wskazane w umowie wynagrodzenie, niezależne od faktycznej pracochłonności projektu.

 

Najkorzystniejszy jest dla zamawiającego model wynagrodzenia ryczałtowego. Pozwala on lepiej zaplanować budżet projektu. Ponadto dostawca ma większą motywację, żeby sprawnie realizować wdrożenie – nie otrzyma bowiem wynagrodzenia w przypadku przekroczenia oszacowanej przez niego pracochłonności.

 

Harmonogram płatności

W przypadku większych projektów strony często ustalają harmonogram płatności. Uzgadniają w nim, kiedy wykonawca będzie mógł wystawić fakturę obejmującą określoną część wynagrodzenia.

Z perspektywy zamawiającego warto, aby płatności były zależne od odbiorów poszczególnych etapów projektu. Dzięki temu faktura będzie mogła zostać wystawiona dopiero po tym, jak zweryfikujemy dany etap wdrożenia w ramach procedur odbiorowych.

Zalecamy również, żeby możliwie dużą część wynagrodzenia za dany etap opłacić dopiero po odbiorze końcowym wdrożenia. Im większa kwota będzie płatna po zakończeniu całości projektu, tym większa będzie motywacja dostawcy, żeby go dokończyć.

 

Dodatkowe koszty za prace w lokalizacji zamawiającego

Wykonawcy często zastrzegają w ofercie, że prace realizowane w lokalizacji zamawiającego będą dodatkowo płatne. Wynika to konieczności przyjazdu personelu wykonawcy do biura zamawiającego.

Umowa powinna przewidywać, jakie będą stosowane stawki za dojazd oraz nocleg. Pozwoli to lepiej kontrolować budżet projektu. Najczęściej rekomendujemy stawkę za 1 km dojazdu oraz ryczałtową stawkę na nocleg.

 

Wycena zmiany zakresu

Realizacja projektu wdrożeniowego może wiązać się ze zmianą zakresu prac. Najczęściej oznacza to  zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy.

Warto wskazać w umowie stawki za 1 dzień pracy wykonawcy, które będą brane pod uwagę przy wycenie takiej zmiany.

Nie unikniemy ryzyka zawyżenia pracochłonności zmiany przez nierzetelnego dostawcę, ale przynajmniej będziemy mieli punkt zaczepienia w trakcie rozmów biznesowych o jej wycenie.


Autor: Maciej Tabor, ekspert z zakresu prawa nowych technologii w kancelarii Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k. Wspiera zamawiających oraz wykonawców w projektowaniu i negocjacjach umów IT.

E-mail: maciej.tabor@lawspective.pl

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]