dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

Radca Prawny, Counsel

iwona.karasek@lawspective.pl

Doradztwo strategiczne i regulacyjne dla instytucji finansowych, spory sądowe, transakcje, prawo nowych technologii

 • Doktor habilitowany w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • ekspert w zakresie prawa cywilnego, bankowego, gospodarczego oraz prawa nowych technologii (NewTech);
 • radca prawny; posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze prawnej banków i instytucji sektora finansowego, w tym w obszarze IT/NewTech/FinTech;
 • obsługuje spory sądowe i arbitrażowe o wartości do kilkudziesięciu miliardów EUR;
 • od 2017 r. członek panelu ekspertów European Union Blockchain Observatory and Forum – inicjatywy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego mającej na celu przyspieszenie innowacji w zakresie technologii rozproszonych rejestrów oraz jej praktycznego wykorzystania w UE;
 • członek Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji;
 • współuczestnik projektów (proof-of-concept, smart contracts) zrealizowanych w ramach Koalicji Na Rzecz Polskich Innowacji (KPI);
 • autorka lub współautorka monografii prawniczych oraz komentarzy. Ma na swoim koncie liczne wypowiedzi eksperckie oraz publikacje w uznanych czasopismach naukowych i dziennikach polskich oraz zagranicznych (w tym Oxford);
 • prelegentka na licznych konferencjach branżowych i naukowych dotyczących nowych technologii, np. IBM Summit Warsaw Think, BlockchainTech Congress, Compliance National Congress.

Wykształcenie:

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetów Heidelberg, Mainz, Kraków (program roczny);
 • ukończyła aplikację sądową w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim;
 • doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński);
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski

Robert Wechman

Radca Prawny, Dyrektor Departamentu, Counsel

robert.wechman@lawspective.pl

Spory sądowe z udziałem instytucji finansowych, doradztwo strategiczne

 • Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz w redagowaniu i opiniowaniu umów;
 • specjalizuje się w prawie cywilnym, procesowym oraz w bankowym;
 • reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami;
 • odpowiada za budowanie strategii procesowej w sprawach dotyczących kredytów walutowych.

Wykształcenie:

 • ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • wpisany na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski

Joanna Olechowska–Pucułek

Radca Prawny, Dyrektor Departamentu, Counsel

joanna.olechowska@lawspective.pl

Doradztwo dla instytucji finansowych, postępowania regulacyjne, transakcje, restrukturyzacja i upadłość

 • Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym i gospodarczym oraz zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych;
 • w swojej praktyce zawodowej koncentruje się głównie na obsłudze prawnej banków i innych instytucji sektora finansowego;
 • uczestniczyła m.in. w procesach związanych z dostosowywaniem wewnętrznych regulacji podmiotów rynku finansowego do zmieniających się przepisów prawa krajowego i unijnego, w tym z zakresu kredytu konsumenckiego, usług płatniczych i AML;
 • posiada bogate doświadczenie w tworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania nowych produktów bankowych, a także w obsłudze prawnej transakcji finansowania, w tym w projektowaniu struktury złożonych transakcji udzielenia finansowania oraz tworzeniu dokumentacji kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń;
 • z kancelarią związana od 2017 r., odpowiedzialna za projekty regulacyjne jednego z największych banków w Polsce i doradztwo dla instytucji faktoringowej.

Wykształcenie:

 • z wyróżnieniem ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych;
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski