Anna Adamek

Radca Prawny, Senior Associate

anna.adamek@lawspective.pl

Prawo nowych technologii, własność intelektualna, transakcje kapitałowe, sprawy korporacyjne

 • Zajmuje się obsługą prawną biznesu;
 • specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, zabezpieczaniu wartości intelektualnych przedsiębiorców;
 • posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z umowami IT: wdrożeniowymi, utrzymaniowymi i rozwojowymi oraz prawnoautorskimi;
 • wspiera prawnie przedsiębiorców we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej on-line: kwestii ochrony konsumentów, szczególnych uwarunkowań działalności w sieci, reklamy i promocji;
 • specjalizuje się także w zakresie transakcji kapitałowych: obsługa procesu inwestycji oraz przekształceń, przedakwizycyjne badania due diligence, doradztwo prawne przy upublicznieniu akcji i obligacji;
 • zajmuje się ładem korporacyjnym – wsparcie prawne organów spółek, dokumentacja wewnątrzspółkowa, kontrakty menedżerskie i porozumienia udziałowców, zmiany w strukturze właścicielskiej.

Wykształcenie:

 • absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski

Katarzyna Twardowska

Radca Prawny, Senior Associate

katarzyna.twardowska@lawspective.pl

Obsługa korporacyjna, działalność maklerska

 • Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym, prawie rynków kapitałowych;
 • kompleksowo obsługuje spółki prawa handlowego, w tym spółki akcyjne notowane na rynku podstawowym oraz NewConnect;
 • posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w szczególności: w ochronie znaków towarowych, w przygotowywaniu i opiniowaniu umów prawno-autorskich, reprezentuje Klientów w sporach przed UPRP, przeprowadza transakcje M&A;
 • w swojej praktyce koncentruje się na doradztwie dla biura maklerskiego zorganizowanego w strukturach jednego z największych banków w Polsce.

Wykształcenie:

 • absolwentka Prawa oraz Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu (w 2016 roku);
 • wpisana na listę radców prawnych;
 • ukończyła British Law Centre uzyskując Certyfikat BLC.

Języki:

 • polski
 • angielski (certyfikat umiejętności prawniczego angielskiego TOLES Higher)

Urszula Mścichowska

Radca Prawny, Senior Associate

urszula.mscichowska@lawspective.pl

Spory sądowe, obsługa korporacyjna, prawo rynku finansowego, nieruchomości

 • posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych i obsłudze podmiotów gospodarczych;
 • doświadczony specjalista z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze instytucji pożyczkowych oraz firm windykacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi prawnej windykacji wierzytelności masowych na etapie przedsądowym i sądowo-egzekucyjnym;
 • posiada doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami oraz w przeprowadzaniu audytów prawnych nieruchomości;
 • zdobyła również doświadczenie w obsłudze spraw karnych gospodarczych, postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych wraz z reprezentacją dłużników oraz grup wierzycieli przed organami.

Wykształcenie:

 • ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;
 • ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, wspólna placówka dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge;
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej;
 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski

Krzysztof Witkowski

Radca Prawny, Senior Associate

krzysztof.witkowski@lawspective.pl

Spory sądowe, prawo bankowe

 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi sporów dotyczących kredytów hipotecznych oraz nieautoryzowanych transakcji płatniczych;
 • współpracował z organami administracji publicznej oraz renomowanymi polskimi oraz zagranicznymi kancelariami prawnymi;
 • świadczył usługi doradztwa prawnego, biznesowego oraz audytowego;
 • specjalizuje się w prawie bankowym oraz cywilnym;
 • reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami;
 • członek zespołu postępowań spornych w sprawach dotyczących sporów na tle kredytów CHF.

Wykształcenie:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Języki:

 • polski
 • angielski
 • włoski