Emilia Chrostek

Adwokat, Associate

 • posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych;
 • specjalizuje się w prawie cywilnym;
 • współpracowała z kancelariami prawnymi, w których reprezentowała klientów na tle sporów konsumenckich;
 • członek zespołu postępowań spornych, w sprawach dot. sporów na tle kredytów CHF.

Wykształcenie:

 • absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji;
 • ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi;
 • wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Języki:

 • polski;
 • angielski.

Maciej Tabor

Adwokat, Senior Associate

maciej.tabor@lawspective.pl

Prawo nowych technologii, umowy IT, outsourcing

 • specjalista prawa nowych technologii;
 • wspiera zamawiających oraz wykonawców w projektowaniu i negocjacjach umów IT, w tym opartych o metodologie Agile;
 • koncentruje się również na regulacjach outsourcingowych w projektach technologicznych, w tym opartych o technologię chmury obliczeniowej (cloud computing);
 • współpracował z kancelarią – liderem na rynku prawa nowych technologii w Polsce;
 • jest również członkiem zespołu IT/outsourcing w jednym z największym banków w Polsce.

Wykształcenie:

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego – wspólnej placówki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge;
 • ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • wpisany na listę adwokatów.

Języki:

 • polski
 • angielski

Sylwia Kaniewska

Adwokat, Associate

Sylwia.kaniewska@lawspective.pl

 • posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie spraw gospodarczych i odszkodowawczych;
 • współpracowała z kancelariami prawnymi, w których reprezentowała klientów na tle sporów konsumenckich i klauzul abuzywnych w umowach;
 • zajmowała się obsługą papierów wartościowych, w tym emisji obligacji i weksli inwestycyjnych;
 • członek zespołu postępowań spornych, w sprawach dot. sporów na tle kredytów CHF.

Wykształcenie:

 • absolwentka Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
 • ukończyłam aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
 • wpisana na listę adwokatów.

Języki:

 • polski;
 • angielski.

Monika Wnuk

Adwokat, Associate

Monika.wnuk@lawspective.pl

Spory sądowe z udziałem instytucji finansowych, prowadzenie postepowań z zakresu prawa cywilnego oraz karnego

 • specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i gospodarczym;
 • swoją uwagę koncentruje na pozaprocesowych sposobach rozwiązywania sporów, w tym prowadzeniu pertraktacji ugodowych;
 • współpracowała z kancelariami prawnymi, gdzie doświadczenie zdobyła udzielając kompleksowej obsługi prawnej, jak również reprezentując Klientów przed sądami;
 • doradza Klientom w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej;
 • członek zespołu postępowań sądowych na tle kredytów CHF.

Wykształcenie:

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie;
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji przy Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie, uzyskując tym samym tytuł mediatora;
 • ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie;
 • wpisana na listę adwokatów;
 • wpisana na listę mediatorów.

Języki:

 • polski;
 • angielski.