Marianna Valirakis-Wołyńska

Managing Partner, Radca Prawny

marianna.valirakis@lawspective.pl

Doradztwo strategiczne dla instytucji sektora finansowego, nieruchomości, branża rolnicza i produkcyjna

 • Doświadczona specjalistka w zakresie obsługi prawnej instytucji finansowych i podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, a w szczególności z branży rolnej i spożywczej;
 • posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, m.in. reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami;
 • specjalizuje się w prawie cywilnym, spółek handlowych, bankowym, procesowym, prawie rynków kapitałowych;
 • odpowiada za budowanie strategii procesowej w sprawach dotyczących kredytów walutowych;
 • odpowiedzialna za przeprowadzenie wielu transakcji nabycia nieruchomości, a w tym rolnych, jak również procesów inwestycyjnych klientów oraz łączenia i przekształceń spółek;
 • posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zagranicznych.

Wykształcenie:

 • absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Universidad Complutense w Madrycie;
 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski
 • hiszpański

Paweł Litwiński

Managing Partner, Radca Prawny

pawel.litwinski@lawspective.pl

Doradztwo strategiczne dla instytucji finansowych, spory sądowe, prawo sportowe, prawo spółek

 • Ekspert z zakresu prawa handlowego i cywilnego;
 • posiadający długoletnie doświadczenie w obsłudze spółek, w tym instytucji finansowych, w tym sporów sądowych;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze m.in. M&A zdobywał w renomowanej kancelarii prawniczej, prowadząc i nadzorując proces badania stanu prawnego i transakcji dotyczących spółek prawa handlowego czy nieruchomości, a następnie w ramach Kancelarii; 
 • posiada szereg unikalnych na rynku kompetencji m.in. w zakresie prawa sportowego i marketingu sportowego;
 • pełnił funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego;
 • autor lub współautor licznych wypowiedzi eksperckich oraz publikacji w dziennikach, czasopismach oraz w formie książkowej, głównie o tematyce prawa handlowego;
 • od wielu lat zaangażowany w działalność samorządu radcowskiego oraz w szkolenie i egzaminowanie aplikantów radcowskich, jako członek komisji egzaminacyjnych na egzaminy wstępne na aplikację radcowską, końcowe egzaminy zawodowe (radcowskie) oraz licznych kolokwiów w trakcie przebiegu aplikacji.

Wykształcenie:

 • ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001 rok);
 • ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2005 rok);
 • ukończył czteroletnie studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN– specjalizacja: prawo handlowe (2014 rok);
 • wpisany na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski