Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Robert Wechman

Radca Prawny, Dyrektor Departamentu, Counsel

robert.wechman@lawspective.pl

Spory sądowe z udziałem instytucji finansowych, doradztwo strategiczne

 • Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz w redagowaniu i opiniowaniu umów;
 • specjalizuje się w prawie cywilnym, procesowym oraz w bankowym;
 • reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami;
 • odpowiada za budowanie strategii procesowej w sprawach dotyczących kredytów walutowych.

Wykształcenie:

 • ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • wpisany na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski

Joanna Olechowska–Pucułek

Radca Prawny, Dyrektor Departamentu, Counsel

joanna.olechowska@lawspective.pl

Doradztwo dla instytucji finansowych, postępowania regulacyjne, transakcje, restrukturyzacja i upadłość

 • Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym i gospodarczym oraz zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych;
 • w swojej praktyce zawodowej koncentruje się głównie na obsłudze prawnej banków i innych instytucji sektora finansowego;
 • uczestniczyła m.in. w procesach związanych z dostosowywaniem wewnętrznych regulacji podmiotów rynku finansowego do zmieniających się przepisów prawa krajowego i unijnego, w tym z zakresu kredytu konsumenckiego, usług płatniczych i AML;
 • posiada bogate doświadczenie w tworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania nowych produktów bankowych, a także w obsłudze prawnej transakcji finansowania, w tym w projektowaniu struktury złożonych transakcji udzielenia finansowania oraz tworzeniu dokumentacji kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń;
 • z kancelarią związana od 2017 r., odpowiedzialna za projekty regulacyjne jednego z największych banków w Polsce i doradztwo dla instytucji faktoringowej.

Wykształcenie:

 • z wyróżnieniem ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych;
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski