Agnieszka Nowicka

Radca Prawny, Associate

agnieszka.nowicka@lawspective.pl

Spory sądowe, obsługa biznesu, ubezpieczenia gospodarcze:

 • posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz reprezentowaniu ich w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • główne obszary dotychczasowej praktyki to prawo cywilne, procesowe, gospodarcze, bankowe i ubezpieczeń gospodarczych;
 • współpracowała z kancelariami prawnymi obsługującymi podmioty działające w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym oraz produkcyjnym, doradzając przy zabezpieczaniu transakcji, tworzeniu strategii procesowej oraz dochodzeniu wierzytelności;
 • członek zespołu postępowań sądowych na tle kredytów CHF.

Wykształcenie:

 • absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo;
 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • wpisana na listę radców prawnych;
 • absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunki Administracja;
 • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu dochodzenia należności i negocjacji w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Języki:

 • polski;
 • angielski.

Paulina Sprawka 

Radca Prawny, Associate

Paulina.Sprawka@lawspective.pl

 • posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa bankowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, gospodarczego, a także rodzinnego; 
 • posiada doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa klientom indywidualnym, jak i dużym podmiotom gospodarczym, w szczególności w obszarach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, w tym także w zakresie weryfikacji i sporządzania umów;
 • w Kancelarii reprezentuje instytucje finansowe w sporach powstałych na tle kredytów walutowych.

Wykształcenie: 

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • od 2022 roku wpisana na listę radców prawnych. 

Język: 

 • polski
 • angielski

dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

Radca Prawny, Counsel

iwona.karasek@lawspective.pl

doradztwo strategiczne i regulacyjne dla instytucji finansowych, spory sądowe, transakcje, prawo nowych technologii

 • doktor habilitowany w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • ekspert w zakresie prawa cywilnego, bankowego, handlowego (w tym prawa spółek) i instrumentów finansowych;
 • posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze prawnej banków i instytucji sektora finansowego;
 • obsługuje spory sądowe i arbitrażowe o wartości do kilkudziesięciu miliardów EUR;
 • zaangażowana w implementację przepisów prawa unijnego do prawa krajowego, m.in. jako członek grupy doradczej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej w procesie implementacji do prawa polskiego procedur przymusowej restrukturyzacji banków;
 • zaangażowana w implementację przepisów prawa krajowego i unijnego do wewnętrznych regulacji instytucji finansowych;
 • doradza w zakresie prawa nowych technologii (IT), w tym blockchain;
 • wykonuje analizy i szacuje ryzyka odpowiedzialności cywilnej dla potrzeb oceny zasadności zawiązania rezerw na ryzyka związane z działalnością bankową;
 • Ekspert programu Doing Business (Bank Światowy) w zakresie dochodzenia należności, zabezpieczenia wierzytelności i upadłości;
 • członek panelu ekspertów European Union Blockchain Observatory and Forum (EUBOF) utworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w ramach realizacji European Digital Strategy;
 • członek Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji – m.in. współtworzyła projekty koncepcji rozszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej;
 • współuczestnik projektów realizowanych przez Koalicję Na Rzecz Polskich Innowacji (KPI) – m.in. współtworzyła koncepcję tokenizacji weksla oraz smart contracts (proof of concept) dla tokenizacji weksla;
 • członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim (praca naukowa, opinie eksperckie 2000-2009);
 • była członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. wykonania zobowiązań i skutków naruszenia zobowiązań oraz zespołu ds. regulacji świadczenia usług;
 • autorka lub współautorka licznych wypowiedzi eksperckich oraz publikacji w uznanych czasopismach naukowych (m.in. Journal of Cybersecurity/Oxford University Press, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Przegląd Sądowy, Transformacje Prawa Prywatnego), dziennikach (m.in. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna);
 • autorka lub współautorka komentarzy prawniczych do najważniejszych ustaw (m.in. Duże Komentarze Becka. Zobowiązania, red. P. Machnikowski; Prawo Spółek. Komentarz. T.5, red. Sołtysiński/ Szajkowski/ Szumański/ Szwaja; Prawo bankowe. Komentarz, red. F. Zoll.), systemów prawa (System Prawa Handlowego: T.4, Prawo Instrumentów finansowych, red. M. Stec, C.H.Beck) oraz monografii prawniczych, głównie o tematyce prawa cywilnego i handlowego;
 • prelegent na licznych seminariach i konferencjach dotyczących m.in. blockchain/DLT, NewTech i FinTech, np. IBM Summit Warsaw Think, BlockchainTech Congress, Compliance National Congress. 

Wykształcenie:

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetów Heidelberg, Mainz, Kraków (program roczny);
 • ukończyła aplikację sądową w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim;
 • doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński);
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski

Michał Łukasiewicz

Radca Prawny, Associate

michal.lukasiewicz@lawspective.pl

Spory sądowe, nieruchomości, obsługa biznesu

 • reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami;
 • członek zespołu postępowań spornych w sprawach dot. sporów na tle kredytów CHF;
 • posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży deweloperskiej;
 • brał udział w wielu procesach badania stanu prawnego nieruchomości.

Wykształcenie:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • wpisany na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski;
 • angielski.