Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Marta Lewandowska-Mroczkowska

Radca Prawny, Senior Associate

marta.lewandowska@lawspective.pl

Doradztwo dla instytucji finansowych, regulacje, bankowość, instrumenty finansowe, prawo korporacyjne

 • Specjalizuje się w regulacjach sektora finansowego, prawie Unii Europejskiej oraz w obsłudze cywilno-gospodarczej;
 • w swojej praktyce zawodowej koncentruje się głównie na obsłudze korporacyjnej, w tym obsłudze prawnej banków, domów maklerskich oraz innych instytucji sektora finansowego;
 • posiada bogate doświadczenie w tworzeniu ram prawnych do funkcjonowania nowych produktów, obsłudze prawnej domów maklerskich, doradztwie korporacyjnym;
 • dotychczas brała udział w projektach regulacyjnych dotyczących regulacji sektora finansowego, w tym w pracach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy WIBOR.

  Wykształcenie:

  • ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • ukończyła program Master1 w zakresie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Rennes 1, Francja;
  • ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
  • wpisana na listę radców prawnych.

   Języki:

   • polski
   • angielski
   • francuski

    Filip Janczura

    Radca Prawny, Associate

    filip.janczura@lawspective.pl

    • Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i bankowym;
    • posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, które zdobywał przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz klientów indywidualnych w zakresie spraw odszkodowawczych;
    • obecnie reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych w sporach z konsumentami;
    • członek zespołu postępowań spornych w sprawach dot. sporów na tle kredytów CHF.

    Wykształcenie:

    • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
    • ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie;
    • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

    Języki:

    • polski
    • angielski

    Kinga Kowalska

    Radca Prawny, Associate

    kinga.kowalska@lawspective.pl

    Spory sądowe

    • Posiada doświadczenie w obszarach związanych ze sporami cywilnoprawnymi;
    • specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ubezpieczeniowym;
    • reprezentuje instytucje finansowe w postępowaniach sądowych;
    • członek zespołu postępowań spornych, w sprawach dot. sporów na tle kredytów CHF.

    Wykształcenie:

    • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
    • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
    • wpisana na listę radców prawnych.

    Języki:

    • polski
    • angielski
    Katarzyna Twardowska

    Katarzyna Twardowska

    Radca Prawny, Senior Associate

    katarzyna.twardowska@lawspective.pl

    Obsługa korporacyjna, działalność maklerska

    • Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym, prawie rynków kapitałowych;
    • kompleksowo obsługuje spółki prawa handlowego, w tym spółki akcyjne notowane na rynku podstawowym oraz NewConnect;
    • posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w szczególności: w ochronie znaków towarowych, w przygotowywaniu i opiniowaniu umów prawno-autorskich, reprezentuje Klientów w sporach przed UPRP, przeprowadza transakcje M&A;
    • w swojej praktyce koncentruje się na doradztwie dla biura maklerskiego zorganizowanego w strukturach jednego z największych banków w Polsce.

    Wykształcenie:

    • absolwentka Prawa oraz Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
    • ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu (w 2016 roku);
    • wpisana na listę radców prawnych;
    • ukończyła British Law Centre uzyskując Certyfikat BLC.

    Języki:

    • polski
    • angielski (certyfikat umiejętności prawniczego angielskiego TOLES Higher)