Daniel Bednarczyk

Adwokat, Associate

daniel.bednarczyk@lawspective.pl

Prawo bankowe, usługi płatnicze, AML/CFT, sankcje międzynarodowe, oszustwa finansowe, prawo cywilne

  • Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym przede wszystkim banków; które zdobywał m.in. w renomowanych kancelariach prawnych;
  • w imieniu instytucji finansowych z sukcesami prowadzi kilkadziesiąt postępowań cywilnych i gospodarczych na gruncie ustawy o usługach płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz dot. oszustw finansowych;
  • jest członkiem zespołu zajmującego się przeciwdziałaniem przestępczości finansowej (przeciwdziałanie praniu pieniędzy, oszustwa finansowe, fraudy, sankcje międzynarodowe) w jednym z największym banków w Polsce;
  • posiada unikalne doświadczenie w zakresie wdrażania międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś po agresji na Ukrainę w 2022 r. zdobyte w jednym z największych banków w Polsce;
  • w swojej praktyce zajmuje się również doradztwem dla instytucji faktoringowych.

Wykształcenie:

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie;
  • wpisany na listę adwokatów.

Języki:

  • polski
  • angielski