dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

Radca Prawny, Counsel

iwona.karasek@lawspective.pl

Doradztwo strategiczne i regulacyjne dla instytucji finansowych, spory sądowe, transakcje, prawo nowych technologii

 • Doktor habilitowany w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • ekspert w zakresie prawa cywilnego, bankowego, gospodarczego oraz prawa nowych technologii (NewTech);
 • radca prawny; posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze prawnej banków i instytucji sektora finansowego, w tym w obszarze IT/NewTech/FinTech;
 • obsługuje spory sądowe i arbitrażowe o wartości do kilkudziesięciu miliardów EUR;
 • od 2017 r. członek panelu ekspertów European Union Blockchain Observatory and Forum – inicjatywy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego mającej na celu przyspieszenie innowacji w zakresie technologii rozproszonych rejestrów oraz jej praktycznego wykorzystania w UE;
 • członek Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji;
 • współuczestnik projektów (proof-of-concept, smart contracts) zrealizowanych w ramach Koalicji Na Rzecz Polskich Innowacji (KPI);
 • autorka lub współautorka monografii prawniczych oraz komentarzy. Ma na swoim koncie liczne wypowiedzi eksperckie oraz publikacje w uznanych czasopismach naukowych i dziennikach polskich oraz zagranicznych (w tym Oxford);
 • prelegentka na licznych konferencjach branżowych i naukowych dotyczących nowych technologii, np. IBM Summit Warsaw Think, BlockchainTech Congress, Compliance National Congress.

Wykształcenie:

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetów Heidelberg, Mainz, Kraków (program roczny);
 • ukończyła aplikację sądową w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim;
 • doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński);
 • wpisana na listę radców prawnych.

Języki:

 • polski
 • angielski