Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Karolina Księcikowska

Junior Associate

karolina.ksiecikowska@lawspective.pl

  • Członek zespołu postępowań sądowych w zakresie kredytów walutowych;
  • posiada doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania cywilnego oraz postępowania karnego;
  • absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii;
  • absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku LLM in International Commercial Law;
  • aplikantka adwokacka III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Języki:

  • polski
  • angielski