Sylwia Kaniewska

Adwokat, Associate

Sylwia.kaniewska@lawspective.pl

  • posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie spraw gospodarczych i odszkodowawczych;
  • współpracowała z kancelariami prawnymi, w których reprezentowała klientów na tle sporów konsumenckich i klauzul abuzywnych w umowach;
  • zajmowała się obsługą papierów wartościowych, w tym emisji obligacji i weksli inwestycyjnych;
  • członek zespołu postępowań spornych, w sprawach dot. sporów na tle kredytów CHF.

Wykształcenie:

  • absolwentka Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
  • ukończyłam aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie;
  • wpisana na listę adwokatów.

Języki:

  • polski;
  • angielski.