Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: wsparcie prawne i szkolenia

W ubiegłym tygodniu adwokat Daniel Bednarczyk przeprowadził szkolenie dla wiceprezesa zarządu znaczącej instytucji finansowej, odpowiedzialnego za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML/CFT), tj. osoby z art. 7 tej ustawy.

Prawnicy Lawspective zapewniają nie tylko bieżące wsparcie prawne w zakresie AML/CFT, ale również prowadzą szkolenia w tym zakresie.

Z naszych obserwacji wynika, że należyte wykonywanie obowiązków przewidzianych w tej ustawie to duże wyzwanie dla wielu instytucji obowiązanych. Zaniechania w tym zakresie mogą skutkować odpowiedzialnością wyznaczonego członka zarządu – zarówno administracyjną, cywilną, jak i karną.

Wszystkie osoby, w szczególności członków zarządów spółek wyznaczonych na podstawie art. 7 ustawy AML/CFT, jak również pozostałe tzw. osoby odpowiedzialne (wyznaczone na podstawie art. 6-8 ustawy)  informujemy o możliwości odbycia indywidualnych lub grupowych szkoleń.

Program szkolenia może obejmować nie tylko omówienie zadań i obowiązków instytucji obowiązanej oraz możliwych skutków niewywiązywania się z nich (również w stosunku do tzw. osób odpowiedzialnych), ale również wpływu przepisów ustawy AML/CFT na organizację spółki. Dodatkowo, szkolenie może obejmować również omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem sankcji międzynarodowych.

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych prawników, którzy na co dzień doradzają instytucjom obowiązanym oraz na bieżąco reagują na aktualne wyzwania regulacyjne.

Oferta kancelarii w ww. zakresie obejmuje również bieżące doradztwo prawne.

Autor: Daniel Bednarczyk, adwokat, Associate w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp. k. Autor specjalizuje się m.in. w sprawach z zakresu usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz postępowania cywilnego, członek zespołu postępowań spornych.

E-mail: daniel.bednarczyk@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]