Sukces Lawspective w dwóch sprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Korzystne orzeczenia uzyskane przez Departament Sporów Sądowych Lawspective w sprawach kredytów złotowych oprocentowanych stawką WIBOR!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokami z 13 grudnia 2023 r. (XXVIII C 4059/23) oraz z 19 grudnia 2023 r. (XXVIII C 16229/22) oddalił w całości powództwa wytoczone przez kredytobiorców.

Obie sprawy dotyczyły kredytów, które pierwotnie były kredytami złotowymi oprocentowanymi stawką WIBOR, a następnie zostały przewalutowane do waluty CHF w drodze zawartych aneksów. Zarzuty kredytobiorców skupiały się na wadliwości stawki WIBOR.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie, przedstawionym w ustnych motywach ww. orzeczeń, w obu sprawach brak było podstaw, aby wskaźnik referencyjny WIBOR uznać za sprzeczny z prawem, a postanowienia umowne dotyczące zmiennego oprocentowania za w jakikolwiek sposób abuzywne.

Wskaźnik WIBOR pozostaje wskaźnikiem ustalanym zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami – przez jego administratora, będącego podmiotem niezależnym od banków.

Sąd stwierdził, że w polskim porządku prawnym nie ma podstaw prawnych, które umożliwiałyby kwestionowanie tego wskaźnika. Co równie istotne, sąd uznał, iż nie narusza on interesów konsumenta i nie jest sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Oba orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie w pełni potwierdzają, że zarzuty kredytobiorców wobec stawki WIBOR są całkowicie bezpodstawne.

Sprawami zajmowali się adwokat Monika Gostyńska, radca prawny Anna Hernik oraz radca prawny Krzysztof Witkowski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]