Fundacje rodzinne

Rejestrujemy i prowadzimy bieżącą obsługę prawną i podatkową fundacji rodzinnych.

Umowy wdrożeniowe IT dla zamawiających # 4. Model Waterfall

Model Waterfall to popularna metodyka wdrożenia oprogramowania. Warto ją poznać, aby lepiej przygotować się do projektu, a wcześniej – do negocjowania umowy.

Na czym polega model Waterfall?

W języku angielskim „waterfall” to wodospad, w Polsce rozwiązanie to funkcjonuje pod nazwą „model kaskadowy”. Wdrożenie przebiega w kilku następujących po sobie etapach. Każdy z nich ma inny charakter i obejmuje różne zadania. Taki proces daje gwarancję, że cele wdrożenia zostaną zrealizowane. Oznacza to, że zamawiający otrzyma system informatyczny spełniający wszystkie jego potrzeby. Co istotne, określenie ostatecznej ceny ma miejsce w umowie albo na początku projektu, co pozwala zaplanować budżet.

Jak przebiegają etapy wdrożenia?

Typowy projekt wdrożenia w modelu Waterfall wygląda następująco:

  • Ustalenie potrzeb zamawiającego. Odbywa się przed zawarciem umowy. Powstaje zapytanie ofertowe, a w odpowiedzi oferta wykonawcy.
  • Analiza przedwdrożeniowa. Pierwszy krok po zawarciu umowy. Wymaga intensywnej współpracy pomiędzy stronami. Wykonawca poznaje szczegółowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa zamawiającego i konfrontuje je z ofertowanym,  gotowym oprogramowaniem oraz możliwościami jego modyfikacji. Zamawiający otrzymuje pełny opis funkcjonalności systemu. Bywa, że dopiero na tym etapie określana jest ostateczna cena wdrożenia.
  • Budowa systemu. Prace deweloperskie, ich efekt podlega testom. Bardzo ważna jest skrupulatność przy testowaniu nowego systemu. Kluczowe są tu postanowienia umowy o kryteriach odbioru.
  • Implementacja. Przeniesienie systemu do środowiska produkcyjnego. Szkolenia dla użytkowników.
  • Utrzymanie. Jest to pierwszy okres korzystania z systemu, tzw. „wygrzanie” systemu. Nie ma oprogramowania pozbawionego błędów – mimo dokładnych testów odbiorowych, najwięcej błędów oprogramowania pojawi się właśnie w tym czasie. Tutaj istotne są zobowiązania wykonawcy do odpowiedniej reakcji i naprawy błędów.


Harmonogram prac

Najczęściej w umowie ustala się harmonogram ramowy. Wskazuje się jedynie daty zakończenia danego etapu. Są one wiążące dla wykonawcy – z nich jest rozliczany.


Jak negocjować umowę wdrożeniową?

Każdy z etapów należy traktować jako odrębny element procesu. Odbiór przez zamawiającego oznacza zakończenie danego etapu. To moment, w którym można ustalić, czy wykonawca rzeczywiście jest w stanie podołać swoim zadaniom i czy zdoła wykonać swoją pracę w umówionym terminie.

Umowa powinna przewidywać sankcje (kara umowna, prawo odstąpienia) na wypadek, gdyby odpowiedź na powyższe pytania okazała się przecząca.


Zapamiętaj z tego artykułu: Wdrożenie w modelu Waterfall to następujące po sobie kolejne etapy projektu. Zadbaj o „wentyle bezpieczeństwa” – rozwiązania umowne (sankcje), które zabezpieczą twoje interesy na wypadek, gdyby dany etap nie zakończył się sukcesem.

Autor: Maciej Tabor, ekspert z zakresu prawa nowych technologii w kancelarii Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Sp.k. Wspiera zamawiających oraz wykonawców w projektowaniu i negocjacjach umów IT.

E-mail: maciej.tabor@lawspective.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
[addtoany]