Daniel Bednarczyk

Aplikant adwokacki, Junior Associate

daniel.bednarczyk@lawspective.pl

Spory sądowe i restrukturyzacja

  • posiada kilkuletnie doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania cywilnego, administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego;
  • współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi;
  • członek zespołu postępowań spornych, odpowiedzialny m.in. za postępowania dot. sporów na tle kredytów walutowych oraz sporów phisingowych;
  • jego zainteresowania naukowe obejmują ponadto prawo medyczne.

Wykształcenie:

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • odbywa aplikację adwokacją w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Języki:

  • polski
  • angielski